Skip to main content

Tot pot ser motiu d’aprenentatge

Tot pot ser motiu d'aprenentatge

Tot pot ser motiu d'aprenentatge

Què és la logicomatemàtica? És la base del coneixement matemàtic. El nivell més elemental de la construcció de coneixement lògic i matemàtic.

Podem trobar la capacitat de fixar-nos en una característica d’un objecte i prescindir d’altres. Podem identificar, discriminar o abstreure una qualitat necessària per poder establir relacions. Podem comparar dos objectes perquè són del mateix color, o de la mateixa mida, o de la mateixa forma. A la infància es propicia i es construeix tres operacions lògiques: la classificació, l’ordenació i seriació, la correspondència
Se’ns va caure el joc d’Aquabeda per les escales i se’ns van barrejar totes les boletes. Després de recollir-les, demanar els altres companys de l’Escola que si en trobaven ens les guardessin, hem fet un gran treball de classificació.

Tot pot ser motiu d'aprenentatge

Tot pot ser motiu d'aprenentatge