Skip to main content

L’estudi de les flors

L’estudi de les flors

L’estudi de les flors

Dins el projecte d’IA, ens endinsem en conèixer els món dels vegetals, centrant-nos en l’estudi de les flors.

Aplicarem la IA per identificar les espècies vegetals que trobem a la ciutat de Barcelona.

L’estudi de les flors

L’estudi de les flors