Skip to main content

Els quaderns científics

Els quaderns científics

Els quaderns científics

Als 8 anys fem el treball de camp amb els Quaderns científics on prenem nota de les nostres observacions científiques i de les espècies, en aquesta primera ocasió ho farem a Prades (el Baix Camp) a on anirem a passar les JAF (Jornades d’Aprenentatge Fora).

Els quaderns científics

Els quaderns científics