Skip to main content

Les JAF (Jornades d’Aprenentatge a Fora)

Les JAF (Jornades d'Aprenentatge a Fora)

Les JAF (Jornades d'Aprenentatge a Fora)

Anar de JAF és una experiència privilegiada.

Una oportunitat excepcional perquè fomenten l’autonomia personal, l’autoconeixement i la manifestació de tots els vessants de la personalitat dels infants; perquè donen a conèixer els valors del territori, promovent la identitat cultural dels infants i el sentit d’arrelament; perquè són una eina educativa que posa a disponibilitat dels mestres un espai on promoure la curiositat innata, la descoberta naturalista i l’aproximació científica, experimental i vivencial als principals ecosistemes naturals del territori; perquè afavoreixen la cohesió del grup, el treball cooperatiu dels infants; perquè és una experiència única, emocionant i extraordinàriament significativa en el desenvolupament.

Les JAF (Jornades d'Aprenentatge a Fora)