Skip to main content

Transvasaments

images/boletes-1.jpeg

images/boletes-1.jpeg

Els nens i nenes del Grup Sol (2 anys) transvasem boletes de llana d’un pot a un altre, ens ajudem de culleres, pinces i altres estris.

Treballen la coordinació i el control dels moviments corporals. Es requereix concentració i confiança en un mateix.

Transvasaments

Transvasaments