Skip to main content

El mètode científic

El mètode científic

El mètode científic

Als 8 anys continuem treballant el mètode científic a través de la Preprova.

Investiguem, comparem, fem hipòtesis i treballem en equip per arribar a un objectiu: interrelacionar diferents coneixements i anar adquirint un hàbit de treball planificat.

El mètode científic

El mètode científic