Skip to main content

Representar nombres en el nostre sistema posicional decimal

sistema posicional decimal

sistema posicional decimal

Als 8 anys treballem amb euros i amb blocs base 10 per entendre’ls com una altra manera de representar nombres en el nostre sistema posicional decimal.

Descomposem en centenes, desenes i unitats.

sistema posicional decimal

sistema posicional decimal