Skip to main content

Les emocions

Les emocions

Les emocions

Prenem consciència de les pròpies emocions, les identifiquem i les anomenem pel seu nom: alegria, tristesa, ràbia, sorpresa, etc.

Les emocions apareixen per algun motiu o situació concreta i per això cal que ens formulem la pregunta: Com em sento?
Cal aprendre a expressar i gestionar les emocions, això ajudarà a que els companys empatitzin entre ells i alhora permetrà que les «respostes» siguin més encertades.
Si l’educació ha de ser un procés d’aprenentatge per a la vida, les emocions són molt importants i també les hem de tenir en compte.

Les emocions