Skip to main content

Visita de l’ex conseller Sr. Andreu Mas-Colell i de la seva esposa Sra. Esther Silberstein

conseller Sr. Andreu Mas-Colell

conseller Sr. Andreu Mas-Colell

Un honor haver rebut la visita de l’ex conseller d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació i d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, Sr. Andreu Mas-Colell.

I de la seva esposa, professora de matemàtiques i membre del patronat de l’escola Aula, Sra. Esther Silberstein.