Skip to main content

Posa’t les piles

Posa't les piles

Posa't les piles

Els grups Galàxia i Heli (10 i 11 anys) han assistit a la xerrada-taller de Caritas (Escoles amb cor) «Posa’t les piles» sobre els valors de la solidaritat i l’empatia.

Cal donar elements als alumnes perquè siguin capaços de viure plenament i de manera feliç i perquè puguin contribuir al benestar dels qui els envolten, tant dels qui els són més propers com dels qui, desconeguts, els són més llunyans.
En el món complex d’avui és imprescindible treballar actituds i valors que contribueixin a la convivència, al respecte dels drets de les persones i a l’assoliment d’unes condicions de vida dignes per a tothom. Els alumnes han d’aprendre a ser competents per viure i conviure d’acord amb uns valors universals, adaptables a les circumstàncies dinàmiques de la vida, com ara la llibertat i la responsabilitat personal, la solidaritat, el respecte, la igualtat i l’equitat.

Posa't les piles