Skip to main content

Programació

Programació

Programació

Per aprendre a programar, entenent la programació com una eina pera resoldre qualsevol tipus de problema, els nens de 5 anys pensen, anoten i representen els moviments que haurà de fer el robot.

A través de diferents eines i robots que utilitzen una senzilla i intuïtiva interfície per a infants, ens permeten seguir aprenent el control, llenguatge direccional i seqüencial, girs, lateralitat i nocions espacials.

Programació

Programació