Skip to main content

Un aprenentatge cientificotecnològic

Un aprenentatge cientificotecnològic

Un aprenentatge cientificotecnològic

Amb la «Prova Obligatòria» a l’Escola L’Horitzó aprenem, entre d’altres coses, un bon mètode de treball.

Aprenem a organitzar-nos les tasques en el temps, a seguir una estructura científica en el treball escrit, des del plantejament de la hipòtesi de treball fins a la seva resposta en les conclusions, etc.
En la 1a del curs, el grup Heli (11 anys) hem descobert, a través de la construcció d’un connector, les característiques de diferents arbres, així com hem aprofundit en aspectes de caire més tecnològic (circuit elèctric, concepte de metall, materials conductors,…).