Skip to main content

Orientació dels alumnes en finalitzar l’etapa d’ensenyament obligatori

Orientació dels alumnes en finalitzar l'etapa d'ensenyament obligatori

Orientació dels alumnes en finalitzar l'etapa d'ensenyament obligatori

Dintre del procés d’orientació que es realitza a l’Escola per als alumnes del grup Oxigen (16 anys), per preparar el curs vinent, destaquem les visites d’exalumnes de la nostra Escola.

Aquests dies ha vingut dos grups, un d’ells compost per alumnes universitaris que ja estan acabant les seves carreres (arquitectura, ciències polítiques, psicologia i nutrició).

Orientació dels alumnes en finalitzar l'etapa d'ensenyament obligatori