Skip to main content

L’assertivitat

L'assertivitat

L'assertivitat

L’assertivitat és l’habilitat que ens permet expressar lliurement les nostres idees i opinions, sense agredir els altres i sense ser agredits (ni físicament ni verbal).

És la capacitat de defensar els nostres drets i sentiments i saber dir «NO» respectant a l’altre. Amb el grup Aurum (9 anys) prenem consciència dels diferents estils comunicatius que utilitzem quan interaccionem amb els companys de grup i de l’Escola, amb els mestres, la família o coneguts, etc. Ho fem a través del diàleg i amb pràctiques de rol-playiL’assertivitatng, teatralitzant els conflictes que ens van sorgint dins del nostre entorn natural. Coneixem l’estil més agressiu (representat com un drac), l’estil passiu (representat com una tortuga) i l’estil assertiu (representat com una persona). L’objectiu és desenvolupar la nostra intel·ligència emocional per aprendre a ser grans persones.

L'assertivitat