Skip to main content

La impremta

La impremta

La impremta

Amb la impremta, tècnica d’impressió de Celestine Freinet, hem creat la nostra tapa del Llibre de lectura on guardem tots els Textos lliures treballats.

De fet, la impremta permet un treball lliure i responsable del qual els nens i les nenes se senten orgullosos sabent que les seves idees i els seus pensaments es troben plasmats i poden ser llegits per la família, amics i amigues, companys i companyes de classe, etc.

La impremta

La impremta

La impremta