Skip to main content

Hem treballat els segments, els costats i els tipus de triangles

Hem treballat els segments, els costats i els tipus de triangles

Hem treballat els segments, els costats i els tipus de triangles

A través del Geoboard, un geoplà online, els nens i nenes del grup Big Bang (8 anys) hem treballat els segments, els costats, els tipus de triangles i hem classificat els polígons segons els seus costats. 

El Geoboard ens ha permès posar en pràctica, d’una nueva manera creativa i manipulativa, els nostres coneixements matemàtics.

Hem treballat els segments, els costats i els tipus de triangles

Hem treballat els segments, els costats i els tipus de triangles