Skip to main content

Conèixer món

Conèixer món

Conèixer món

El grup Bombolla (7 anys), hem viatjat a Benicarló per celebrar, una mica tard, les Falles. 

La @Virgi_benicarlo, alumna en pràctiques de la Universitat de Barcelona, ens ha ajudat a conèixer el dialecte, la cultura i algunes tradicions de la seva ciutat, Benicarló. Cadascú de nosaltres ha creat un «ninot» i entre tots hem fet la Falla del grup Bombolla.

Observar la diversitat cultural, conèixer elements i tradicions d’altres cultures, valorar la diversitat com a fet positiu i enriquidor, apropar als nens i nens aquells aspectes més representatius i atractius d’altres indrets, treballar valors com la tolerància, el respecte, la il·lusió per conèixer altres realitats, tot això són aspectes clau en aquest segle on, cada vegada més, ens relacionem de forma global.

Conèixer món

Conèixer món