Skip to main content

Cloenda del Summer 2020 de matemàtiques

Cloenda del Summer 2020 de matemàtiques

Cloenda del Summer 2020 de matemàtiques

Totes les activitats que hem fet han tingut una component lúdica.

En la gamificació, l’aprenentatge es fa de manera natural, els alumnes es concentren en el joc, desenvolupen estratègies, s’autocorregeixen, s’involucren i treballen en equip.

Per exemple, amb el Pasapalabra hem vist com els alumnes han incorporat i assimilat termes de llenguatge matemàtic i d’origami. Les competències que hem treballat d’aquesta manera són la comunicació i també les connexions tant dins les matemàtiques com interdisciplinàries. Amb les proves prèvies hem vist d’altres aspectes concrets de la geometria i hem treballat la resolució de problemes amb Kahoots i el Tangram, i el raonament i prova amb una seqüència de polígons que havien d’ordenar seguint unes pistes.

En quant a l’últim dia, després de plegar un barret Samurai, cada alumne ha triat un model d’avió d’entre els 46 que hi ha al web https://www.foldnfly.com/#/1-1-1-1-1-1-1-1-2. Estan classificats segons el grau de dificultat de plegatge, el temps que es mantenen a l’aire, la distància que recorren, etc. Tot sols han hagut d’aprendre a interpretar-ne les instruccions de plegatge i han triat o bé una seqüència d’imatges (fotodiagrama) o bé un vídeo, segons s’han sentit més còmodes.

Tant l’avió com el barret de Samurai són exemples dels beneficis de l’origami per les matemàtiques.

Per una banda, l’origami estimula el pensament computacional. Tenim una seqüència de plecs, amb un ordre lògic, que ens acaba portant a un model final. Mai es fan plecs innecessaris. A més cada plec té una o diverses interpretacions geomètriques, és a dir, o bé és una bisectriu, o bé és una mediatriu, etc. Les explicacions i discussions orals durant el procés de plegatge ajuden a entendre i integrar millor aquest vocabulari matemàtic. D’altra banda, les matemàtiques esdevenen palpables i menys abstractes, clarament per la part de geometria, però també per l’aritmètica, l’àlgebra i el càlcul. 

Utilitzant l’origami hem estimulat la visió espacial, la lateralitat, la coordinació de les mans amb els ulls, i hem après a tenir més paciència i a tolerar la frustració quan un model d’origami no ens sortia de seguida, en el primer intent.

Cloenda del Summer 2020 de matemàtiques

Cloenda del Summer 2020 de matemàtiques