Skip to main content

Una interessant conversa

Una interessant conversa

Una interessant conversa

Posar nom a les nostres emocions, conèixer els nostres sentiments. Els infants del grup de 5 anys hem conegut a en Càrdio que és un cor que, amb la seva expressió, ens ajuda a posar nom a allò que sentim.

Cadascú de nosaltres ha agafat el seu nom, l’ha posat al costat del Càrdio i ens ha explicat què sentia i per què. La conversa ha estat un moment genial. Expressar les emocions, parlar de com ens sentim, ens ajuda a pensar i actuar de manera adequada. Si compartim les nostres emocions, siguin les que siguin, ens sentirem millor i trobarem ajuda en els altres.  

Les emocions són pròpies de l’ésser humà i totes són necessàries Cada persona experimenta una emoció de forma particular, depenent de les seves experiències anteriors, del seu aprenentatge i de la situació concreta. Totes les emocions compleixen funcions importants per a la vida. i totes són vàlides. No existeixen emocions bones o dolentes. És necessari que el nen i la nena aprenguin a reconèixer que les emocions no apareixen perquè sí, sense raó aparent, i és important identificar-les per poder-les manejar.