Skip to main content

Un projecte que ens uneix!

Un projecte que ens uneix!

Un projecte que ens uneix!

Com cada curs els grups han triat el seu nom. Aquest any els noms giraran entorn «el paper».
Els canvis socials, econòmics i tecnològics comporten un replantejament important en els processos d’ensenyament-aprenentatge. Els aprenentatges que s’han de realitzar han d’estar adreçats a resoldre situacions de la vida quotidiana des d’un enfocament globalitzador. L’aprenentatge basat en projectes esdevé una eina útil perquè potencia l’aprenentatge de presa de decisions, de tractament de la informació i d’autoavaluació per conèixer què sabem, què no sabem i com podem plantejar-nos nous objectius. A més l’aprenentatge és una necessitat vital. Perquè aquest aprenentatge es doni de forma natural ha de ser quelcom significatiu, funcional, en societat, compartit, emocional. La metodologia d’aprenentatge basat en projectes procura promoure l’autoaprenentatge, l’autonomia personal i el treball en equip, aspectes claus per potenciar les capacitats personals.