Skip to main content

Ambients acollidors, rics i facilitadors

Ambients acollidors, rics i facilitadors

Ambients acollidors, rics i facilitadors

Els espais a l’Escola i la seva organització no són neutres i podem veure en ells com s’entén l’educació, l’infant, el paper dels mestres, etc.

Tots els espais i mobiliari són educatius, promouen valors i afavoreixen l’aprenentatge i per això cal dissenyar-los i planificar-los amb molta cura.

Cal que ens apropiem de l’espai i que el fem part del projecte educatiu. La seva organització i distribució tenen un paper molt destacat i cal que els utilitzem i els considerem instruments d’intervenció educativa.

A l’Escola trobarem ambients acollidors, rics en possibilitats i facilitadors. 

Tot el mobiliari ha d’estar pensat per facilitar la mobilitat, per a respondre a les necessitats de l’etapa i de l’àrea de treball i adaptats a les mides. Els vestidors, pensats per a potenciar l’autonomia dels infants, serveixen també per a afavorir, provocar i organitzar relacions dels nens i nenes entre ells i l’entorn, crear vincles, connectar coses que sabem, organitzar el seu pensament, aportar seguretat, etc.

Ambients acollidors, rics i facilitadors

Ambients acollidors, rics i facilitadors