Skip to main content

Del teleprompter a la cambra fosca o càmera obscura

Del teleprompter a la cambra fosca o càmera obscura

Del teleprompter a la cambra fosca o càmera obscura

Les inquietuds i la creativitat d’en Bernat ens conviden a conèixer què és un teleprompter i a fer una primera aproximació a l’òptica, vinculada al dibuix.

Una activitat plena de passió i interès per part de tots!

Del teleprompter a la cambra fosca o càmera obscura

Del teleprompter a la cambra fosca o càmera obscura

Del teleprompter a la cambra fosca o càmera obscura