Skip to main content

Expressió i comunicació

Expressió i comunicació

Expressió i comunicació

La música ens ajuda a retrobar la calma i a expressar, gràcies a la creativitat i a la imaginació, les nostres emocions, sentiments, vivències, etc.

La proposta de treball, després d’una tarda rica i intensa, va consistir en plasmar en un paper allò que ens transmetien cinc músiques diferents. Ens va ajudar a trobar el nostre equilibri emocional i la calma adequada per finalitzar el dia.

La música, que per la seva cadència i la seva melodia connecten amb nosaltres, ens aporta múltiples sensacions: benestar, divertiment, connexió amb els altres, alegria, intimitat, és a dir, grans beneficis.

El nen i la nena reben informació i l’expressen mitjançant els diferents canals de comunicació que són els llenguatges, els quals permeten a l’ésser humà comprendre i comunicar-se amb l’entorn natural i social.