Skip to main content

L’aprenentatge STEM

L’aprenentatge STEM
Les primeres preguntes que ens fem són sobre el mon natural que ens envolta: sobre els animalons, les malalties, les postes de sol, la lluna plena, sobre el foc i els materials, sobre els canvis dels éssers vius i els dels éssers inerts. La clau està a la ciència. Les respostes són infinites i incompletes.
{jumi [components/com_jumi/files/stem.php ]}

El més interessant de les ciències a l’Escola és que els alumnes observin i es facin preguntes, que aprenguin a pensar i a procedir com fan els científics.

El mètode científic es basa en l’observació, la formulació d’hipòtesis i l’experimentació per a proposar i comprovar models, lleis i teories que ens permetin entendre i fer prediccions.

El descobriment del rigor del mètode científic i alhora dels límits de les seves afirmacions és també meravellós de descobrir i cabdal per a entendre com es construeix aquest coneixement. L’àrea STEM és motor del progrés humà: vivim més anys, anem més lluny, veiem coses petitíssimes i altres molt allunyades, construïm màquines intel·ligents i som capaços de processar milions de dades per prendre decisions.

El treball coordinat des de les diverses disciplines (Ciències, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques), de forma integrada i multidisciplinària, permet aprendre tot instrumentalitzant els aprenentatges, cap a un objectiu, amb un sentit i en el món real. El procés d’aprenentatge STEM està basat en la pràctica i l’exploració oberta i això, sumat a l’experiència que es va adquirint a partir de l’assaig-error, ofereix un mateix concepte en diferents contextos, permetent així que es puguin crear connexions entre les diferents matèries.

Amb l’aprenentatge STEM els alumnes tenen la possibilitat de desenvolupar habilitats de pensament, raonament, treball en equip, recerca i creativitat, alhora que adquireixen continguts acadèmics propis del currículum.