Skip to main content

La importància de planificar

La importància de planificar

La importància de planificar

El Grup Kirigami (8 anys) i el Grup Craft (9 anys), estem organitzant què volem plantar a la nostra taula de cultiu, pensant les hortalisses que tenen un creixement més ràpid o més lent i quines poden conviure juntes a la mateixa taula.

Per això, hem dibuixat la taula amb les hortalisses que entre tots hem triat i així, quan ens arribin les llavors i els planters, ja sabrem com organitzar-les.
Planificar permet ser conscient de la intencionalitat que presideix el treball, permet preveure les condicions més adequades per assolir les fites i permet disposar de criteris per anar regulant tot el procés. Planificar és preveure, anticipar-se, pensar abans d’actuar, projectar. L’objectiu ha de ser organitzar i coordinar totes les accions per assolir el repte plantejat.

La importància de planificar

La importància de planificar