Skip to main content

Modelitzar

Modelitzar

Modelitzar

Els nois i noies del Grup Flipgrid (12 anys) proven de modelitzar el comportament del foc en un bosc sense gestionar i en un bosc gestionat.

Cremen les maquetes i mesuren la velocitat de propagació del foc.

Els incendis forestals han esdevingut una de les principals problemàtiques ambientals a l’àrea mediterrània. En les darreres dècades, el nombre de focs i d’àrea cremada han augmentat notablement. A més dels factors de risc associats a les condicions climatològiques i topogràfiques.

Plantejar un problema real per fer un aprenentatge competencial és important, que l’alumnat esdevingui el protagonista del seu aprenentatge, ja que, si té un paper actiu, es motiva i creix personalment. Els nois i les noies cooperen, investiguen, intueixen, aprenen a escoltar i a buscar la informació, a establir-ne lligams i a deduir. Els projectes ens permeten planificar, actuar/acció, observar i reflexionar.

Modelitzar

Modelitzar