Skip to main content

FEM matemàtiques

FEM matemàtiques

FEM matemàtiques

Els alumnes dels grups Bambú (11 anys), Flipbook (12 anys) i Zhi (13 anys) de l’Escola estan fent els problemes del Fem Matemàtiques 2021, concurs organitzat per la Federació d’Entitats per a l’Ensenyament de Matemàtiques a Catalunya.

Cada grup troba les seves pròpies estratègies de resolució i utilitza material manipulatiu quan ho creu convenient.
En aquest concurs es proposen 3 problemes de matemàtiques. L’objectiu que es persegueix és un treball competencial de les matemàtiques. Centrats en la dimensió «resolució de problemes», els alumnes fan els seus propis raonaments i argumentacions, i cerquen la manera de presentar la informació de manera clara i intel·ligible, A més tenen accés a material manipulatiu de tot tipus per si els facilita el procés. Tot una experiència a la que s’afegeix aprendre a organitzar-se i treballar en grup!

FEM matemàtiques

FEM matemàtiques