Skip to main content

Makers

Makers

Makers

Aconseguir el desenvolupament integral de diverses habilitats i capacitats en els nostres alumnes és un fet clau.

L’aprenentatge a la fusteria implica pràctica i es caracteritza per la investigació, el descobriment, l’experimentació, etc.
L’alumne assoleix unes competències (creativitat, planificació, iniciativa, curiositat, autoconfiança…) que li permeten tenir una actitud activa de transformació de les idees en projectes. L’alumne és protagonista del propi aprenentatge.