Skip to main content

La nostra cara

La nostra cara

La nostra cara

El grup Papyrus (7 anys) estem treballant amb fusta. Hem muntat, llimat, enganxat i vernissat algunes fustes.

Aquest treball amb fusta forma part d’un projecte en el que estem prenent consciència de les diferents parts d’una cara per mitjà del dibuix, l’ombra, el contorn, el perfil, la fusta i el fang.

La nostra cara

La nostra cara