Skip to main content

El paper ens uneix

El paper ens uneix

El paper ens uneix

Les darreres setmanes el grup Kirigami (8 anys) hem estat explorant el paper i descobrint què passa quan, una vegada plegat, el tallem.

Vam començar amb un plec, després amb dos, i així successivament, fins a fer garlandes de 8 o més siluetes. Ens hem adonat que, per calcular el nombre de siluetes que volíem que sortissin, havíem de calcular potències de dos. (2, 4, 8, 16, ….)
Per acabar hem plegat un rotlle de paper gegant i hem aconseguit que a cadascú de nosaltres li sortissin dues siluetes de nosaltres, que ens representen i que totes estan unides. Pensem que si estem units serà més fàcil fer quelcom a la vida.

El paper ens uneix

El paper ens uneix