Skip to main content

Momificació d’una taronja

Momificació d'una taronja

Momificació d'una taronja

El grup Papyrus (7anys) indaga sobre el procés de momificació.

Reproduim el fenòmen que es donava en les mòmies de l’antic Egipte amb una taronja.
Què necessiten els microorganismes per viure? Com reduïm el procés de putrefacció? Experimentem i descobrim.

Momificació d'una taronja

Momificació d'una taronja