Skip to main content

La direcció del so

La direcció del so

La direcció del so

Els nens i nenes del Grup Papyrus (7 anys) han construït uns avions de paper que, a l’hora d’espai sonor, ens han ajudat a treballar la direcció del so.

Escoltem i descobrim que el so es mou, però en quines direccions ho pot fer? Igual que els avions s’enlairen, es mantenen i aterren, el so pot pujar, baixar i mantenir-se.
Experimentar i treballar la direcció del so a través de les vivències corporals, relacionant-ho amb el moviment dels avions, és el procés inicial per arribar a desenvolupar la notació musical en el pentagrama.

{jumi [components/com_jumi/files/direccioso.php ]}