Skip to main content

Competències digitals

Competències digitals

Competències digitals

Desenvolupem les nostres competències digitals a través de la xerrada «Internet Segura» dels Mossos d’Esquadra.

L’objectiu de la xerrada ha estat informar els nostres alumnes de la importància de la prevenció en l’ús de les xarxes socials i dels diferents dispositius amb connexió a Internet.
La millor manera de combatre els perills és la informació. Els hem donar eines als nostres nens i joves perquè naveguin amb seguretat, siguin responsables de l’ús i les seves accions i sàpiguen què han de fer en cada cas.
L’ús d’Internet, els ordinadors, les tauletes i els dispositius mòbils facilita el nostre dia a dia i pot resultar molt útil per treballar, estudiar, fer gestions, comunicar-se amb altres persones i gaudir del temps de lleure. Malgrat això, abusar d’aquestes eines pot arribar a tenir efectes perjudicials. Convé, per tant, aprendre a utilitzar-les amb responsabilitat i mesura.

Competències digitals

Competències digitals