Skip to main content

Amb una fruita…

Amb una fruita...

Amb una fruita...

Tot observant i manipulant fruites de temporada, els nens i nenes del Grup Confeti (4 anys) hem comparat formes, mides, colors, textures, etc.

Hem posat en pràctica la motricitat fina tallant amb precisió amb el ganivet. Amb aquesta activitat fomentem també l’autonomia a l’hora d’escollir quina fruita volem utilitzar i també hem treballat cooperativament compartint el material del qual disposàvem. En finalitzar l’activitat cada alumne s’ha menjat la figura de fruita que havia elaborat.

Amb una fruita...