Skip to main content

El Rei dels Ocells

El Rei dels Ocells

El Rei dels Ocells

Dins del Projecte Ocells, estem preparant una obra de teatre.

Aquest és el primer dia que vam assajar amb els becs que ens hem fet.

El Rei dels Ocells

El Rei dels Ocells