Skip to main content

Bingo!

Bingo!

Bingo!

Juguem al bingo per a conèixer-nos millor. Busquem companys amb característiques concretes que ens ajudaran a fer línia o bingo.

També juguem a comptar: El número 21 posa una norma que tots hem de seguir. Hem d’estar molt atents i practicar la nostra memòria, perquè les normes es van acumulant!
Sempre és important afavorir el coneixement i la cohesió del grup, i conscienciar-lo de la importància de cada un dels membres i a l’inici de curs encara ho és més.
La cohesió grupal com a element dinamitzador en el procés d’ensenyament/aprenentatge és molt necessària. La cohesió de grup és el conjunt de forces o sinergies que s’estableixen entre els diferents membres i que permeten que aquests estiguin units per diferents motius, com són la consecució d’un objectiu comú, el fet de compartir una experiència, afinitats, interessos, etc.

Bingo!

Bingo!