Skip to main content

La importància de fer feedback

La importància de fer feedback

La importància de fer feedback

Al projecte que fem amb @nuvustudio, un pas important és el feedback. Normalment entre els mateixos alumnes i els mestres que fem el seguiment.

En aquesta ocasió, en canvi, hem tingut una important diferència: també hi han intervingut la Joselyn, la Ji i la Kristina, mestres americans que han encoratjat els nostres alumnes per seguir endavant!

La importància de fer feedback

La importància de fer feedback