Naturalment!

Naturalment!

Naturalment!

Entendre per aprendre. Observar sense danyar. El quadern de camp és el diari personal que ha de tenir tota persona amant de la natura i amb afany d’aprendre.

Un quadern de camp amb el registre detallat des les observacions realitzades a la natura per tal de descobrir els infinits misteris de la natura, per conèixer-la i valorar-la i per contribuir, amb coneixement de causa, a trobar solucions als reptes ambientals.

Naturalment!

Naturalment!

Contacte