Skip to main content

Naturalment!

Naturalment!

Naturalment!

Entendre per aprendre. Observar sense danyar. El quadern de camp és el diari personal que ha de tenir tota persona amant de la natura i amb afany d’aprendre.

Un quadern de camp amb el registre detallat des les observacions realitzades a la natura per tal de descobrir els infinits misteris de la natura, per conèixer-la i valorar-la i per contribuir, amb coneixement de causa, a trobar solucions als reptes ambientals.

Naturalment!

Naturalment!