Skip to main content

L’educació STEAM i el pensament computacional

L’educació STEAM i el pensament computacional

L’educació STEAM i el pensament computacional

El pensament computacional és un conjunt d’habilitats i tècniques orientades a la resolució de problemes.

Aprendre a programar ens ensenya a pensar i resoldre problemes de tot tipus, ens ajuda a organitzar i analitzar la informació de manera lògica i ordenada, descompondre problemes grans en problemes més petits per trobar-hi la millor solució, treballar l’abstracció i reconèixer patrons, així com treballar el pensament algorísmic.
El pensament computacional també fomenta habilitats molt importants que es treballen a l’Escola, com ara el treball en equip, la creativitat, la capacitat de resoldre problemes, la resiliència o la tolerància a la frustració…
A través dels projectes STEAM (Ciència, Tecnologia, Enginyeria, Arts i Matemàtiques, per les seves sigles en anglès) podem oferir eines per poder buscar, des de diferents punts de vista, solucions per als problemes que es trobin ara i al llarg de la vida
Les impressores 3D són una eina d’ensenyament per a l’educació que fomenten totes aquestes habilitats, entre d’altres.

L’educació STEAM i el pensament computacional

L’educació STEAM i el pensament computacional