Skip to main content

Fer tornar negre s’escriu «ennegrir»

Fer tornar negre s'escriu "ennegrir"

Si després d’escriure un text de creació, el corrector és un company que t’explica en què t’has equivocat i per què s’escriu d’aquesta manera, l’efectivitat augmenta sensiblement.

En definitiva, el feedback entre alumnes és una eina que es pot fer servir en àmbits molt diferents, entre ells, l’ortogràfic.
Cada dia és més complicat trobar alumnes que escriguin amb correcció, sigui per influència de les xarxes socials o perquè la mateixa societat ens està conduint per aquest camí.
Hi ha moltes formes de millorar: evidentment llegir molt, escriure més i realitzar tasques en les quals es treballin aspectes concrets. Tot és útil, però per sobre d’aquestes actuacions podria estar l’aplicació de procediments d’argumentació, és a dir, justificar per què s’escriu d’aquella manera la
paraula en qüestió i no limitar-se a indicar que la grafia és correcta només perquè “em sona així”. Si, a més a més s’arriba a aquesta justificació a través d’un feedback entre companys, el resultat pot ser sorprenentment positiu.

Fer tornar negre s'escriu "ennegrir"