Skip to main content

I de sobte…

I de sobte...

El Grup Tsunami (10 i 11 anys) hem observat i experimentat que si mesclem uns reactius, com la cola líquida, el bicarbonat, el líquid de netejar lents i un o més colorants (opcional), amb unes proporcions concretes, obtenim un producte nou, fem slime.

Hi ha hagut una reacció química!
Experimentar vol dir descobrir i provar amb la pròpia experiència si una hipòtesi és vàlida. Experimentar ajuda a comprendre conceptes abstractes. Els i les alumnes necessiten experimentar, comprendre el que estan aprenent, entendre el per què de les coses i la seva funcionalitat. Això només ho poden fer descobrint, provant, manipulant i experimentant.

I de sobte...

I de sobte...