Skip to main content

Pastetes!

Pastetes!

El joc és una gran eina per a aprendre. A l’Escola juguem, juguem i juguem!

Jugar és aprendre, jugar és créixer, jugar és riure, jugar és viure!
A partir del joc desenvolupem diferents tipus d’aprenentatges i coneixements, aprenem a respectar els companys i companyes, a admirar les seves creacions, a imaginar i crear.
Quan són més petits els infants tenen un joc més individual, més solitari, a mesura que es van fent grans comencen a socialitzar i van aprenent a acceptar la presència activa dels companys, fins que comencen a interactuar i a jugar junts. És un procés evolutiu, innat en l’espècie humana.
Els nens del grup Mare Natura (4 anys) juguen, aprenen, s’embruten i gaudeixen!

Pastetes!

Pastetes!