Skip to main content

Visquent a una caseta de paper!

Visquent a una caseta de paper!

En el grup Greenpeace (9anys) estem familiaritzant-nos amb nous conceptes de geometria i incorporant nous aprenentatges amb els conceptes de simetria, proporció i mesura.

A partir d’una caseta feta d’origami, hem experimentat, observat i jugat per vivenciar-ho. Després hem volgut representar la nostra caseta a escala en un full quadriculat. A mida que ho anàvem fent, hem vist que per comparar distàncies no cal mesurar, només sobreposant parts del paper podem relacionar les longituds dels diferents polígons que van apareixent mentre fem el procés de plegatge.
També hem après a distingir si estem mantenint o no les proporcions de la nostra caseta quan la reproduïm en el paper quadriculat. Estem començant a treballar les semblances.