Skip to main content

El geoplà

El geoplà

Copiem, completem, discutim, creem…

Els nens i nenes del grup CRAM (8 anys) treballem simetria, rigor matemàtic, lateralitat… amb el geoplà. Hem començat copiant el model en el taulell i hem acabat fent treball cooperatiu per crear noves figures i buscant possibles simetries.
El geoplà és un material dissenyat per C. Gategno, que està format per una planxa quadrada, on hi ha una sèrie de claus o pivots, col·locats també en forma quadrada. Permet construir, mitjançant gomes elàstiques, preferentment de colors, diferents formes geomètriques.

El geoplà

El geoplà