Skip to main content

Els protagonistes

Els protagonistes

Quan volem portem a l’Escola tot allò que pot ens interessa, ens agrada i ens crida l’atenció. Tot és font d’aprenentatge i amb això estem motivats per aprendre.

Aquests objectes queden exposats al Museu. Però avui… hem volgut fer inventari.
A les nostres taules-pissarra hem dibuixat quatre conjunts que ens permeten classificar tot el que tenim: regne animal, regne vegetal, regne mineral i conjunt de les coses fetes per l’ésser humà.
Tots i cadascun de nosaltres hem tingut l’oportunitat de presentar el nostre objecte i fer-ne conversa. Finalment l’hem classificat en el lloc que hem cregut oportú.
Un cop presentats tots, aleshores hem volgut saber quina quantitat en teníem.
Per això hem dibuixat un diagrama de barres a la pissarra, hem comptabilitzat els diferents objectes i hem dibuixat les barres.
Sentir-nos protagonistes, buscar en la memòria allò que ens evoca l’objecte portat, saber transmetre aquests records als nostres companys, sentir-nos valorats, aprendre aprenent amb els altres, establir una bona estona de diàleg, fer-ne conversa matemàtica, interpretar signes… Tot ens ajuda a créixer, de manera harmònica, com a infants feliços.

Els protagonistes

Els protagonistes