Skip to main content

Model forces

Model forces

Com afecta la vela, l’orsa i el timó en la navegació d’un vaixell?

Els alumnes del Grup O2 (13 anys) dissenyen i porten a terme l’experiment. Per tal d’explicar el que observen necessitaran construir la idea de força i les seves implicacions.

Model forces