Skip to main content

Quina emoció!

Quina emoció!

Els nens i nenes del Grup Sol (5 anys) hem compartit un joc sobre les emocions i hem descobert i posat nom a diferents sentiments.

Hem identificat emocions, les hem escenificat i la resta de companys han hagut d’endevinar-les.
L’estona de diàleg que s’ha creat ha estat molt bonica i fructifera.
Què important és escoltar-los!

Quina emoció!

Quina emoció!