Skip to main content

D’on venen les roques?

D'on venen les roques?

Els nens i nenes del grup CRAM (8 anys) ens preguntem d’on venen les roques i ens surt la necessitat de crear un model de volcà i observar atentament el fenomen.

Modelitzar és elaborar un model que representi o descrigui adequadament (un fenomen, un objecte o un procés de la realitat).

Hem de definir quins són els models bàsics d’una ciència escolar, és a dir, aquells que són útils a l’alumnat per connectar i organitzar els coneixements que van aprenent i pot ser útil pensar en les grans idees que la ciència ha anat generant al llarg de la història en funció de diferents disciplines que conformen maneres diverses de mirar l’entorn.
Un mateix objecte o fet es pot explicar des de diferents models teòrics en funció de la pregunta que ens fem que és el més rellevant.

D'on venen les roques?