Skip to main content

Què hi fem a terra damunt la Terra?

Què hi fem a terra damunt la Terra?

Els nois i noies del Grup Gea (12 anys) iniciem un nou projecte que ens introduirà en alguns aspectes de geografia.

A partir d’una activitat inicial, intentarem recordar continguts treballats amb anterioritat i, damunt un mapa mut, localitzarem els referents bàsics per situar-nos correctament damunt la Terra.

Què hi fem a terra damunt la Terra?