Skip to main content

El cactus ens escolta

El cactus ens escolta

La Júlia ha volgut portar i compartir amb el Grup Sol (5 anys) un cactus que repeteix tot el que escolta i es mou!

La imitació és un mètode d’aprenentatge molt important, sobre tot, en les etapes d’educació infantil. Aprofitant que el cactus repetia tot allò que escoltava, li hem cantat el nostre nom i hem escoltat, amb molta atenció, com sonava. I sabeu què? El cactus també ballava i hem treballat el moviment que feia amb el nostre cos, aquesta vegada imitant-lo nosaltres a ell.
L’educació musical és important per la formació integral de l’individu, ha de formar part de la vida quotidiana dels nens i nenes. La música és un conjunt estructurat en què intervenen aspectes i components sensorials, motrius, emocionals i socials. Hem de despertar interès i estimular la curiositat dels infants per l’entorn sonor i l’atenció en aquest, ajudant a percebre’l i comprendre’l.
L’aprenentatge es dona en qualsevol espai i en qualsevol moment, l’infant té
una necessitat natural d’entendre el món que l’envolta, la curiositat, doncs, és el principal motor de l’aprenentatge. La música i els sons formen part de l’entorn, i diàriament, apareixen en moments molt diversos.

El cactus ens escolta

El cactus ens escolta